สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก

 

ตุ๊กกายดำนุ้ย Cyrtodactylus dumnuii

Update : 19/04/2013

ค้นพบตุ๊กกายสายพันธุ์ใหม่ในสกุล Cyrtodactylus ที่จังหวัดเชียงใหม่ สามารถแยกตุ๊กกายดำนุ้ย (Cyrtodactylus dumnuii sp. nov.) จากตุ๊กแกในชั้นเดียวกันโดย การมีเกล็ดขา (femoral scales) ขนาดใหญ่

Copyrights © 2015 Korat Zoo Education. All rights reserved. Sited by Bcj Media Co.,Ltd.