สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก

 

ซาลามานเดอร์ลายเสือ

Update : 24/04/2017

หัวโต ตาเล็กไม่มีเปลือกตา ปากกว้าง ลำตัวนิ่ม มีเมือกลื่นๆ ไม่มีเกล็ด

ตุ๊กแกบ้าน (สีดำ)

Update : 24/04/2017

เป็นสัตว์ที่ปรับตัวได้เก่ง สามารถอาศัยอยู่ในภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งป่าในลักษณะต่างๆจะแห้งจะชื้น

เขียดงูเกาะเต่า

Update : 24/04/2017

พบครั้งแรกบน เกาะเต่า จึงได้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Kohtaoensis แต่จริงๆแล้วพบกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวาง

Copyrights © 2015 Korat Zoo Education. All rights reserved. Sited by Bcj Media Co.,Ltd.