สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก

 

กบชะง่อนผาใต้

Update : 24/04/2017

เป็นกบขนาดกลาง ลำตัวมีสีเขียว ด้านข้างลำตัวมีสีดำคาดผ่านตา ไปจนถึงส่วนท้าย ขาหลังสีน้ำตาล

อึ่งกรายหัวแหลม, อึ่งกรายจมูกแหลม

Update : 24/04/2017

ลำตัวสีน้ำตาลไหม้ รอบตาดำ จมูกแหลม เหนือตามีเขายื่นขึ้นไป

ปาดจิ๋วศรีราชา, ปาดจิ๋วพม่า

Update : 24/04/2017

มีขนาดตัวเล็กยาว ผิวหนัง ลำตัวเรียบแตมีตุมเล็กกระจายอยูบาง โดยเฉพาะบนหัวและบริเวณสวนตนของขาหนากับขาหลัง

Copyrights © 2015 Korat Zoo Education. All rights reserved. Sited by Bcj Media Co.,Ltd.