สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก

 

ตุ๊กกายจารุจินต์

Update : 24/04/2017

ขนาดค่อนข้างใหญ่ที่มีลำตัวผอมเพรียว หัวค่อนข้างแบนมีลายกระสีน้ำตาลเข้มบนหัวเล็กน้อย มีแถบสีน้ำตาลเข้มคาดจากหลังตาทั้งสองข้างแต่ไม่บรรจบกัน

ตุ๊กกายหมอบุญส่ง, ตุ๊กกายป่าใต้

Update : 24/04/2017

ตัวสีน้ำตาลอมเหลือง และมีลายจากปลายจมูกจางๆจนถีงตา แล้วคาดผ่านตาเป็นสีเข้ม และบรรจบกับลายอีกข้างบริเวณท้ายท

ตุ๊กกายไทรโยค

Update : 24/04/2017

: เป็นตุ๊กกายขนาดใเล็ก ตัวสีน้ำตาลอมเหลืองและมีลายแคบๆจากตาเป็นสีเข้มและบรรจบกับลายอีกข้างบริเวณท้ายทอยมีลายน้ำตาลเข้ม

Copyrights © 2015 Korat Zoo Education. All rights reserved. Sited by Bcj Media Co.,Ltd.