สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก

 

กิ้งก่าแก้วเหนือ

Update : 24/04/2017

มีความแตกต่างกับกิ้งก่าแก้วใต้ตรงเกล็ด เกล็ดของชนิดย่อยนี้จะมีขนาดเล็ก และเป็นสันน้อยกว่า เมื่อเทียบกับชนิดทางใต้

กิ้งก่าบินปีกลาย

Update : 24/04/2017

กิ้งก่าบินขนาดกลาง เหนียงใต้คางมีสีเหลืองส้ม ปีกมีลายสีคล้ำสลับสีส้มเหลือง ตัวมีลายคล้ายเปลือกไม้

งูเขียวหัวจิ้งจก, งูเขียวปากจิ้งจก

Update : 24/04/2017

ลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกับงูอีก 2 ชนิด ที่อยู่ในสกุลเดียวกัน คือ งูเขียวปากแหนบ (A. nasuta) และงูเขียวหัวจิ้งจกมลายู (A. mycterizans) โดยงูทั้ง 3 ชนิด นี้

Copyrights © 2015 Korat Zoo Education. All rights reserved. Sited by Bcj Media Co.,Ltd.