สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก

 

ตุ๊กกายประดับดาว

Update : 30/05/2017

เป็นตุ๊กกายขนาดใหญ่ ตัวสีน้ำตาลอมเหลืองและมีลายจากปลายจมูกจางๆจนถีงตา แล้วคาดผ่านตาเป็นสีเข้มและบรรจบกับลายอีกข้างบริเวณท้ายทอยมีลายน้ำตาลเข้ม

กิ้งก่าภูวัว

Update : 29/05/2017

กิ้งก่าขนาดกลาง กินแมลงเป็นอาหาร พบกระจายพันธุ์อยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

ตุ๊กกายดงพญาเย็น

Update : 29/05/2017

ลําตัวสีน้ําตาลเหลืองหรือสีน้ําตาลอมเทา บนหัวมีลวดลายของสีน้ําตาลเขมไมเปน ระเบียบอยูบริเวณสวนปลายของหัว

Copyrights © 2015 Korat Zoo Education. All rights reserved. Sited by Bcj Media Co.,Ltd.