สัตว์เด่น

 

นกกระเรียนพันธุ์ไทย (Eastern Sarus crane)

Update : 11/05/2013

เป็นสัตว์ป่าสงวน 1 ใน 15 ชนิด ของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 ซึ่งสวนสัตว์นครราชสีมาได้ทำการเพาะขยายพันธุ์ได้เป็นผลสำเร็จ โดยการผสมพันธุ์เทียม เป็นที่เดียวของโลก

Copyrights © 2015 Korat Zoo Education. All rights reserved. Sited by Bcj Media Co.,Ltd.