สัตว์เด่น

 

ช้างแอฟริกา (African Elephant)

Update : 12/05/2013

คล้ายกับช้างเอเชียแต่แตกต่างกันที่ใบหูที่มีขนาดใหญ่มากคล้ายพัด มีงาทั้งตัวผู้และตัวเมียชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง โดยมีตัวเมียอาวุโสเป็นจ่าฝูง ออกหากินทั้งกลางวันและกลางคืน เฉลี่ยต่อวันช้างแอฟริกาจะกินอาหารทั้งหมด 100-120 กิโลกรัม

ควายป่าแอฟริกา (African buffalo)

Update : 12/05/2013

เพศผู้มีลกษณะเขาหนาและโคนเขาชนกัน เพศเมียจะมีเขาที่เล็กกว่าและโคนเขาไม่ชนกัน มักอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่ ในฝูงส่วนใหญ่จะเป็นตัวเมียและลูก ตัวผู้ที่อาวุโสเป็นจ่าฝูง ตั้งท้องนาน 340 วัน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว

แมวน้ำเคปเพอร์ซีล (แมวน้ำแอฟริกาใต้) Cape Fur Seal (South African Fur Seal)

Update : 11/05/2013

แมวน้ำเคปเฟอร์ซีลเป็นสัตว์สังคม อยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ ชอบล่าเหยื่อและหากินตามผิวน้ำหรือน้ำตื้นๆ หากินปลาตามเรือของชาวประมง

Copyrights © 2015 Korat Zoo Education. All rights reserved. Sited by Bcj Media Co.,Ltd.