ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันเด็กแห่งชาติ 58

Update : 05/01/2015

ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS , บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ...

เปิดรับสมัครอาสาสมัครสวนสัตว์ รุ่นที่ 7

Update : 04/01/2015

ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา เปิดรับสมัครน้องๆที่มีความสนใจ เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ...

เริ่มแล้ว โครงการพาน้องเพลินเดินเที่ยวสวนสัตว์ ปี58

Update : 29/08/2014

ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา เปิดรับสมัครโรงเรียนหรือหน่วยงานที่มีความสนใจพานักเรียน เข้าศึกษาเรียนรู้สัตว์ป่าและธรรมชาติ ในโครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2558 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ...

Copyrights © 2015 Korat Zoo Education. All rights reserved. Sited by Bcj Media Co.,Ltd.