ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เปิดรับสมัคร อาสาสมัครสวนสัตว์ รุ่นที่ 8

Update : 29/12/2015

เปิดรับสมัครแล้ว กิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครสวนสัตว์ รุ่นที่ 8 สำรับน้องๆ ที่มีความสนใจเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ...

เปิดรับสมัคร อาสาสมัครรักสวนสัตว์นครราชสีมา แล้ววันนี้

Update : 11/08/2015

เปิดโอกาสสำหรับน้องๆอาสาสมัครที่มีประสบการณ์ในด้านการให้บริการนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ของสวนสัตว์นครราชสีมา โดยได้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในกิจกรรมการฝึกอบรมอาสาสมัครสวนสัตว์ (Zoo Volunteer) รุ่นที่ 1-6 แล้วเท่านั้น เพื่อเป็นการสะสมประสบการณ์ในการเรียนรู้ของอาสาสมัคร ในรูปแบบของจิตอาสา ...

เปิดจำหน่ายบัตรแล้ว สำหรับการแสดงกีตาร์คลาสสิคระดับโลก

Update : 27/05/2015

เปิดจำหน่ายบัตรแล้ว สำหรับการแสดงกีตาร์คลาสสิคระดับโลก 16 มิถุนายน 2558 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ...

Copyrights © 2015 Korat Zoo Education. All rights reserved. Sited by Bcj Media Co.,Ltd.