ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครสวนสัตว์รุ่นที่ 9

Update : 16/01/2017

รับสมัครน้องๆ ที่มีอายุ ตั้งแต่ 15 - 25 ปี ที่มีความสนใจเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสวนสัตว์นครราชสีมา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2560 ...

กิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครสวนสัตว์ รุ่นที่ 8

Update : 08/04/2016

ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครสวนสัตว์รุ่นที่ 8 ขึ้น ณ ศูนย์ประชุมสัมมนา ภายในสวนสัตว์นคราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ...

สอบสัมภาษณ์/คัดเลือก อาสาสมัครสวนสัตว์ รุ่นที่ 8

Update : 14/03/2016

สอบสัมภาษณ์/คัดเลือก อาสาสมัครสวนสัตว์ รุ่นที่ 8 (Zoo Volunteer) สำหรับน้องๆ ว่าที่อาสาสมัครสวนสัตว์รุ่นที่ 8 ...

Copyrights © 2015 Korat Zoo Education. All rights reserved. Sited by Bcj Media Co.,Ltd.