ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ

Update : 01/07/2013

ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา เปิดรับสมัครโรงเรียนในสังกัดของรัฐบาลหรือเยาวชนด้อยโอกาสทุกภาคของประเทศเข้าศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติสัตว์ป่าใน “โครงการเพื่อสังคมร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อส่งเสริมเด็กไทยเรียนรู้ธรรมชาติสัตว์ป่าที่สวนสัตว์ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖” ...

สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มอบเงินสนับสนุนโครงการนำนักเรียนฯ

Update : 10/05/2013

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบเงินสนับสนุนโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปี 2556 ให้แก่สวนสัตว์นครราชสีมา โดยมี นายบัญญัติ อินทร์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ ...

Copyrights © 2015 Korat Zoo Education. All rights reserved. Sited by Bcj Media Co.,Ltd.