ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมอาสาสมัครสวนสัตว์นครราชสีมา รุ่นที่ 6

Update : 17/03/2014

รายชื่อเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมอาสาสมัครสวนสัตว์ (Zoo Volunteer) รุ่นที่ 6 วันที่ 19-20 มีนาคม 2557 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ...

เปิดรับสมัคร อาสาสมัครสวนสัตว์ รุ่นที่ 6

Update : 01/03/2014

ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่มีใจรักในงานบริการ มีจิตอาสา ในการเป็นอาสาสมัครสวนสัตว์นครราชสีมา รุ่นที่ 6 ...

รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ เดือน พฤศจิกายน 2556

Update : 25/09/2013

โรงเรียนต่างๆที่สมัครเข้าร่วมโครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2557 สามารถตรวจสอบรายชื่อตามวันที่ทำการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เดือนพฤศจิกายน 2556 ...

Copyrights © 2015 Korat Zoo Education. All rights reserved. Sited by Bcj Media Co.,Ltd.