ข่าวอื่น ๆ

 

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลโครงการนำนักเรียนฯ

Update : 10/05/2013

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556 ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา ได้ต้อนรับ คุณอภิเดช สิงหเสนี ประธานคณะทำงานโครงการจัดทำนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ในการเดินทางมาตรวจประเมินผลงานด้านงานการศึกษา โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ฝ่ายการศึกษาสวนส์ตว์นครราชสีมา ...

คำกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดกิจกรรม สวนสัตว์สู่ชุมชน

Update : 09/04/2013

กระผมในนามของ สวนสัตว์นครราชสีมา องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบพระคุณท่าน กำพล กระมล เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชน ในวันนี้ ...

1
Copyrights © 2015 Korat Zoo Education. All rights reserved. Sited by Bcj Media Co.,Ltd.