ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมอาสาสมัครสวนสัตว์ รุ่นที่ 9

Update : 20/03/2017

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครสวนสัตว์ (Zoo Volunteer) รุ่นที่ 9 ...

โครงการเที่ยวสวนสัตว์นครราชสีมาสำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

Update : 18/01/2017

เปิดรับสมัคร โรงเรียน หรือหน่วยงานใดที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ...

เริ่มแล้ว กิจกรรมนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ ปี60 ฟรี

Update : 17/01/2017

ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา เปิดรับสมัครโรงเรียนหรือหน่วยงานที่มีความสนใจพานักเรียน เข้าศึกษาเรียนรู้สัตว์ป่าและธรรมชาติ ในกิจกรรมรนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2560 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ...

Copyrights © 2015 Korat Zoo Education. All rights reserved. Sited by Bcj Media Co.,Ltd.